Alternatief Wonen? Neen Dank U!

Alternatief Wonen? Neen Dank U!


Al eens gehoord van co-housing of huizenruil? In de ons omringende landen zijn het gangbare begrippen in het woninglandschap. Wij Belgen zijn er nog niet klaar voor. Dat blijkt uit een marktonderzoek van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van KBC. Energiezuinige woonvormen beginnen dan wel weer beter te scoren.

Ipsos verzamelde zijn inzichten in de manier waarop we naar nieuwe woonvormen kijken uit groepsgesprekken tussen ouders en hun kinderen (tussen 26 en 35 jaar en nog niet in het bezit van hun eerste woning). Zowel voor de jongvolwassenen als de ouders zijn nieuwe woonconcepten zoals een kangoeroewoning of co-housing nog te progressief. De vergrijzing van de maatschappij zal volgens de jongeren wel een gunstige invloed hebben op het kangoeroewonen. Maar vandaag zijn we er nog niet klaar voor. Jongeren willen het principe van co-housing wel overwegen. Het lijkt een ideale start, maar een belangrijke hamvraag: ‘Wat als er kinderen komen?’. Ouders staan dan weer weigerachtig tegenover het concept. Ze stellen zich vragen bij de privacy.

Huizenruil zien beide groepen wel zitten. Concreet betekent dit dat de kinderen een appartement of kleinere woning kopen voor de ouders en dat ze in ruil de ouderlijke woonst krijgen.


Energiezuinig wonen

Als we nog weigerachtig staan ten opzichte van nieuwe woonvormen, hoe zit dat dan met energiezuinige woningen? De almaar stijgende energieprijzen doen veronderstellen dat we zuiniger bouwen. Uit een onderzoek van het Vlaams Energieagentschap blijkt alvast dat we als Vlaming beter bouwen dan de geldende normen. Het K-en E-peil van onze woningen is door de band genomen beter dan wat de wetgeving oplegt.

Maar bouwen we dan al en masse energiezuinige woningen die het label lage energiewoning of passiefhuis waard zijn? Dat valt al bij al nog wel mee. Het aantal lage energiewoningen zit in een gunstige evolutie. Daar waar in 2006 nog maar 4,5% van het Vlaamse nieuwbouwarsenaal aan de voorwaarden van een lage energiewoning voldeed (E ≤60), was dat in 2010 al 35%. Dat blijkt alleszins uit cijfers van het kabinet van minister Van den Bossche. Vanaf 2014 is E60 overigens de norm voor de Vlaamse nieuwbouwwoningen.

De passiefhuizen maken eenzelfde evolutie door, maar dan minder uitgesproken. Op dit moment telt ons land zo’n 1.000 passieve gebouwen. Nagenoeg de helft daarvan staat in Vlaanderen. Brussel en Wallonië verdelen de overige woningen onder elkaar. Vanaf 2015 zal Brussel een sterke sprong voorwaarts maken aangezien passiefbouw dan de norm wordt in het hoofdstedelijk gewest.

Dat de groei van passiefhuizen exponentieel is, blijkt ook uit het aantal afgeleverde passiefhuis certificaten: in 2012 waren dat er zo’n 80-tal voor Vlaanderen, dit jaar ligt dat aantal al boven 350.

Kortom, we mogen toch besluiten dat we als Belg vrij conservatief bouwen. We houden liefst vast aan onze vrijstaande woning. Onder druk van de almaar strenger wordende regelgeving worden deze woningen wel energiezuiniger. Maar echt ‘out of the box’ denken we nog niet.


Met dank aan Habitos.be